Berthe Morisot
Berthe Morisot's Oil Paintings
Berthe Morisot Museum
January 14, 1841 -- March 2, 1895, French impressionist.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Berthe Morisot.org, welcome & enjoy!
Berthe Morisot.org
 

Berthe Morisot
Meadow
mk236 1874 73x92cm
ID: 54619

Berthe Morisot Meadow
Go Back!Berthe Morisot Meadow


Go Back!


 

Berthe Morisot

French 1841-1895 Berthe Morisot Galleries Berthe Morisot (January 14, 1841 ?C March 2, 1895) was a painter and a member of the circle of painters in Paris who became known as the Impressionists. Undervalued for over a century, possibly because she was a woman, she is now considered among the first league of Impressionist painters. In 1864, she exhibited for the first time in the highly esteemed Salon de Paris. Sponsored by the government, and judged by academicians, the Salon was the official, annual exhibition of the Acad??mie des beaux-arts in Paris. Her work was selected for exhibition in six subsequent Salons until, in 1874, she joined the "rejected" Impressionists in the first of their own exhibitions, which included Paul C??zanne, Edgar Degas, Claude Monet, Morisot, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, and Alfred Sisley. It was held at the studio of the photographer Nadar. She became the sister-in-law of her friend and colleague, Édouard Manet, when she married his brother, Eugene.   Related Paintings of Berthe Morisot :. | woman at her toilette | The mother and her son in the garden | The Dock of Buchwu | Hanging the Laundry out to Dry (nn02) | The Butterfly Chase |
Related Artists:
Malczewski, Jacek
Polish Painter, 1858-1929
ALTDORFER, Albrecht
German Northern Renaissance Painter, ca.1480-1538 Albrecht Altdorfer (c. 1480 near Regensburg ?C 12 February 1538 in Regensburg) was a German painter, printmaker and architect of the Renaissance era, the leader of the Danube School in southern Germany, and a near-contemporary of Albrecht D??rer. He is best known as a significant pioneer of landscape in art. He most often painted religious scenes, but is mainly famous as the first frequent painter of pure landscape, and also compositions dominated by their landscape. Taking and developing the landscape style of Lucas Cranach the Elder, he shows the hilly landscape of the Danube valley with thick forests of drooping and crumbling firs and larches hung with moss, and often dramatic colouring from a rising or setting sun. His Landscape with footbridge (National Gallery, London) of 1518-20 is claimed to be the first pure landscape in oil. [1] He also made many fine finished drawings, mostly landscapes, in pen and watercolour. His best religious scenes are intense, sometimes verging on the expressionistic, and often depict moments of intimacy between Christ and his mother, or others. His most famous religious artwork is the The Legend of St. Sebastian and the Passion of Christ that decorated the altar in the St. Florian monastery in Linz, Austria. He often distorts perspective to subtle effect. His donor figures are often painted completely out of scale with the main scene, as in paintings of the previous centuries. He also painted some portraits; overall his painted oeuvre was not large.
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .


Berthe Morisot
All the Berthe Morisot's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved